NẠP TIỀN BẰNG THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI
Số Điện Thoại:
Nhà mạng:
Mã Số Nạp Tiền:
Số Seri Thẻ :
Ghi Chú Thêm :